Nước hoa Alexandria Fragrances

Dior Logo

Quốc gia: Pháp

Hoạt động chính: Thời trang

Website thương hiệu: link

Công ty mẹ: LVMH